Personvernerklæring for Diatec NO


1. INTRODUKSJON

Hos Diatec NO respekterer og beskytter vi personvernet til brukerne våre, og vi er opptatt av å være så transparente som mulig angående bruken av dine personlige data.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen betyr "vi", "oss" og "vår" Diatec NO.
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, så sjekk tilbake når du bruker tjenestene våre for å være sikker på at du har sett den nyeste versjonen.


2. HVEM VI ER

Denne nettsiden eies og drives av [Diatec], og [Diatec] er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn gjennom nettstedet og på andre måter.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktpunktene nedenfor.

Diatec Norge
Hegdehaugsveien 31
0352 Oslo

Telefon: (+47) 23 25 61 01
E-post: info@diatec-diagnostics.no

3. PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BRUKER

Vi samler inn dine personopplysninger:

 • Når du sender forespørsler eller bestiller time gjennom vårt nettsideskjema, ta vår nettbaserte hørselstest, kjøpe produkter fra oss via vår nettside, registrere deg for en konto på nettsiden vår, be om markedsføringsmateriell eller registrere deg for å motta vårt nyhetsbrev.
 • Når du besøker nettstedet vårt og informasjonskapsler plasseres på datamaskinen din. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.
 • Når du sender e-post, ringer eller skriver til oss, besøker våre filialer eller gir oss informasjon på annen måte, inkludert ved å samhandle med oss via sosiale medier som Facebook og Twitter.
 • Når en slektning eller venn gir oss informasjon om deg under diskusjoner om denne personens hørsel, eller hvor en person har indikert at han eller hun ønsker at du skal følge dem til hørselsvurdering, høreapparattilpasning eller serviceavtale.

Vi behandler følgende typer personopplysninger:

 • Ditt navn, tittel, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, og, hvis du foretar et kjøp hos oss, kreditt- eller debetkortdetaljer;
 • Informasjon om din bruk av våre kundesenter og dine filialbesøk.
 • Informasjon du gir oss under kommunikasjon du har med oss, enten via e-post, post, telefon, personlig eller gjennom nettstedet vårt, for eksempel kommentarer eller spørsmål om produktene og tjenestene vi tilbyr.
 • Hvis du registrerer deg for en hørselstest hos oss, gi oss informasjon om hørselen din eller kjøp et av våre høreapparater du kan gi oss sensitiv informasjon om din helse. Dette kan for eksempel inkludere om du bruker høreapparat for øyeblikket og i så fall hvilken type høreapparat, informasjon om hørselstilstanden din og eventuelt din familiehistorie. Vi vil kun samle inn og bruke sensitiv informasjon om helsen din med ditt uttrykkelige samtykke.

Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte. Vi vil også sørge for å oppdatere dine personopplysninger fortløpende. Siden våre tjenester er avhengige av dine korrekte og oppdaterte personopplysninger, ber vi deg vennligst informere oss dersom det er noen relevante endringer angående dine personopplysninger. Du kan bruke kontaktinformasjonen vår ovenfor for å varsle oss om eventuelle endringer.


4. HVORFOR SAMLER VI INN OG BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER OG HVA ER VÅRT JURIDISKE GRUNNLAG FOR Å GJØRE DETTE

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å behandle og svare på forespørsler, henvendelser og klager mottatt fra deg, i samsvar med vår legitime interesse i å gi våre kunder en responsiv tjeneste.
 • For å tilby tjenester og produkter etterspurt og/eller kjøpt av deg og for å kommunisere med deg om slike tjenester og/eller produkter. Vi gjør dette etter behov for å gjennomføre en kontrakt med deg og i samsvar med vår legitime interesse av å drive en virksomhet som tilbyr produkter og tjenester knyttet til hørselshelsetjenester.
 • For å oppdatere våre poster og for revisjonsformål, i samsvar med vår legitime interesse av å gjøre det og/eller når det kreves av lovgivning.
 • For å forhindre eller oppdage svindel og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, i samsvar med vår legitime interesse i å gjøre det.
 • Der det er lovpålagt eller der det er i vår legitime interesse å gjøre det, for å etterkomme forespørsler fra rettshåndhevende og regulerende myndigheter.
 • For å analysere trender og profiler, for vår legitime interesse å sikte på å forbedre, modifisere, tilpasse og forbedre våre tjenester og kommunikasjon til fordel for våre kunder.
 • For å utføre kundetilfredshetsundersøkelser, for vår legitime interesse å sikte på å forbedre, modifisere, tilpasse og forbedre våre tjenester og kommunikasjon til fordel for våre kunder.
 • For å anbefale produkter og tjenester vi tror du vil være interessert i. Vi gjør dette i samsvar med vår berettigede interesse for å utføre direkte markedsføring til våre kunder og, der vi bruker helsedataene dine eller elektroniske metoder som e-post, kun med ditt uttrykkelige samtykke.


5. HVORDAN VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke leie ut, selge eller på annen måte dele eller avsløre dine personopplysninger, unntatt som beskrevet i eller på annen måte angitt på tidspunktet dataene samles inn.

Vi kan dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper innenfor William Demant Group for å levere, forbedre og utvikle våre produkter og tjenester. Vennligst se organisasjonskartet i vår siste årsrapport for å se hvilke selskaper som er en del av William Demant Group. Du finner vår siste årsrapport på www.demant.com.

Vi kan dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører for oppgaver som:

 • hjelpe oss med å administrere eller feilsøke nettstedet vårt;
 • hjelpe oss med levering eller design av produktene våre eller med vår forretningsadministrasjon;
 • hjelpe oss med våre markedsføringskampanjer;
 • drifte våre kundesentre; eller
 • gir oss elektroniske eller fysiske lagringstjenester eller- systemer.

 

Vi deler kun informasjonen din under disse omstendighetene, hvis det er nødvendig for at våre tjenesteleverandører skal kunne utføre tjenesten for oss. Disse tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å beholde eller bruke dine personopplysninger til andre formål, og de vil alltid være forpliktet til å holde dine personopplysninger trygge og konfidensielle.

Vi kan avsløre dine personopplysninger til utvalgte tredjeparter som rettshåndhevende myndigheter, reguleringsmyndigheter og våre profesjonelle rådgivere hvis vi er forpliktet til å gjøre det for å overholde enhver juridisk forpliktelse, eller hvis det er i våre legitime interesser, eller for å håndheve eller anvende våre vilkår for bruk av nettstedet eller andre relaterte kontrakter med deg eller din bedrift.


6. OVERFØRING AV DATA TIL TREDJELAND

For å kunne levere våre produkter og tjenester til deg, kan vi dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper i William Demant-gruppen utenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen vil oppfylle kravene i de relevante datavernlovene, inkludert å sikre vern av rettighetene til den registrerte. Overføringen av personopplysninger er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser, som EU-kommisjonen finner gir tilstrekkelige garantier for personvern, grunnleggende rettigheter og friheter, samt for å utøve de tilhørende rettighetene.


7. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge vi trenger det av legitime juridiske eller forretningsmessige årsaker, inkludert for å overholde eventuelle regulatoriske forpliktelser. Vi vil slette dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig i forhold til formålet med vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger. Vi vil lagre personopplysninger som vi er forpliktet til å oppbevare i henhold til loven.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om våre retningslinjer for oppbevaring, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktpunktene ovenfor.


8. SIKKERHET

Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap eller endring, mot uautorisert utlevering og mot uautoriserte personer som får tilgang til dine personopplysninger.

Skulle et sikkerhetsbrudd oppstå, vil vi informere deg så snart som mulig, dersom bruddet kan medføre høy risiko for dine rettigheter f.eks. tyveri av ID, diskriminering av deg, tap av omdømme eller andre betydelige ulemper.


9. DITT PERSONVERN

Du har rett til når som helst å be om informasjon om personopplysningene vi behandler om deg, hvor dataene samles inn fra og hva vi bruker dem til. Du har også rett til å vite hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine og hvem vi deler dataene dine med. Hvis du ber om det, kan vi gi deg detaljer (og en kopi) av personopplysningene vi har om deg. Din tilgang kan begrenses for å sikre andres personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. Du kan også ha rett til dataportabilitet. Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å be om retting. Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan korrigere informasjonen din.

I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette dine personopplysninger. Dette kan være tilfelle hvis du trekker tilbake samtykket. Hvis du mener at dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige i samsvar med formålet vi samlet dem inn for, har du rett til å be om at de slettes. Du kan også kontakte oss dersom du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende lov eller andre juridiske forpliktelser.

Vi vil undersøke om vilkårene er oppfylt når du ber om å få rettet eller slettet personopplysningene dine. I så fall vil vi gjennomføre endringene eller slettingen så snart som mulig.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot vår bruk av dine personopplysninger til markedsføringsformål. Du kan kontakte oss på kontaktpunktene som er skissert øverst i personvernerklæringen hvis du ønsker å sende inn en innsigelse. Hvis innsigelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen av dine personopplysninger avsluttes.


10. RETT TIL Å FREMSETTE KLAGE

Hvis du er bekymret i forhold til hvordan vi bruker dataene dine, vennligst gi oss beskjed, så vil vi svare på spørsmålene dine og om nødvendig iverksette tiltak for å sikre at vår praksis er i samsvar med våre forpliktelser. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med måten vi bruker dataene dine på, har du rett til å sende inn en klage til den relevante nasjonale datavernmyndigheten. I [COUNTRY] er den relevante myndigheten datatilsynet [Datatilsynet]. Du kan kontakte [Datatilsynet på Borgergade 28, 5. etasje, 1300 København K, +45 3319 3200, e-post: dt@datatilsynet.dk].


11. BARNAS PERSONVERN

Vi tilbyr løsninger for barn, men denne nettsiden er ikke ment eller designet for å samle inn personopplysninger om barn under 13 år. Vi samler ikke med vilje inn personopplysninger fra noen personer vi vet er under 13 år.


12. TREDJEPARTS NETTSIDER

Denne nettsiden kan inneholde lenker til nettsider til andre selskaper og organisasjoner. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for slike tredjeparts nettsteder, og vi foreslår at du kontakter disse tredjeparts nettstedene direkte for informasjon om deres retningslinjer for datainnsamling og distribusjon.


13. ENDRINGER I PERSONVERKMELDINGEN

Vi kan oppdatere denne kunngjøringen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt. Der det er relevant, mulig og hensiktsmessig, vil du bli varslet via e-post.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert [date].