Tilpasning av høreapparat

Våre høreapparattilpasningsløsninger spenner fra alt-i-ett-systemer for audiometri, rådgivning og testing av høreapparater til bærbare PC-baserte modulsystemer.

Systemer for perfekt tilpasning av høreapparat

Våre høreapparattilpasningssystemer har veiledningsverktøy som måling av ekte øre samt levende og synlig talekartlegging. Ved å legge til høreapparattestmodulen kan du sikre pasienten en perfekt høreapparattilpasning med en av våre testkammerløsninger.