Balansevurdering

Med mange års erfaring innen balansefeltet tilbyr Diatec noe av verdens mest avanserte teknologi for vestibulær vurdering av svimle pasienter.

Avanserte balansesystemer for vestibulær vurdering

Våre balanseløsninger gir rask og objektiv måling av de vestibulære organene og kan enkelt oppdage om svimmelhet er relatert til en vestibulær lidelse. Våre løsninger for balansevurdering omfatter briller og kameraer for registrering av øyebevegelser og avansert berøringsaktivert programvare for spontan nystagmustest, posisjons- og kaloriske tester. Hos Diatec kan du også finne vestibulære vurderingsløsninger som kan diagnostisere og behandle BPPV, samt løsninger som tilbyr roterende stoltesting, for eksempel VOR-testing, og Dix-hallpike.