Tympanometri

Diatec tilbyr et komplett utvalg mellomøreanalysatorer som er ideelle for diagnostiske og screeningsevalueringer av mellomøret.

Tympanometre for pålitelige mellomøre-evalueringer

Våre diagnostiske og kliniske impedansløsninger inkluderer håndholdte tympanometre så vel som frittstående tympanometre med store skjermer samt berøringsskjermgrensesnitt. De tillater omfattende og rask mellomøreanalyse og objektiv tympanometrivurdering. De fleste av våre mellomøreanalysatorer kommer med omfattende testbatterier inkludert 226 Hz og 1000 Hz sonde toneimpedansmåling, akustiske reflekstester samt ipsi- og kontrareflekstester for å nevne noen.