Interacoustics Eclipse cVEMP / oVEMP

Vestibulærdiagnotisering

Vestibular evoked myogenic potential (VEMP) er en nevrofysiologisk måling av otolittorganene, utriculus og sacculus. Det finnes to typer VEMP-tester. Den ene er cVEMP (cervical) og en annen er oVEMP (occular). cVemp måler sacculus og nedre del av balansenerven og oVEMP måler utriculus og øvre gren av balansenerven. Ved å benytte VEMP med andre tester, får du et fullstendig bilde av samtlige strukturer i likevektsorganet.

Be om et tilbud

Funksjoner og nedlastinger

  • cVEMP og oVEMP 
  • Monitoring av SCM kontraksjon (EMG monitoring)
  • EMG Skalering 
  • Forskningsmodul (tillegg)