RAS – Remote Audiology System

Eksternt audiologisystem Interacoustics

RAS-systemet er en teleaudiologisk løsning som gir deg muligheten til å utføre audiologiske tjenester eksternt. Med RAS-systemet kan audiografer gjennomføre en full hørselstest uten å være tilstede. I dette oppsettet fungerer assistenten som den eksterne audiologens hender og øyne. RAS-løsningen er spesielt relevant i distrikter hvor det er manglende tilgang på audiograf eller andre dyktige hørselsspesialister.

Be om et tilbud

Funksjoner og nedlastinger

  • Videokonferanse
  • Kan brukes med Callisto™, Equinox, Eclipse og Titan
  • Lydbod, stille rom og mobile konfigureringer
  • Mobilkonfigureringer med én skjerm eller to skjermer