Micromedical by Interacoustics

VisualEyes™ 505

Video Frenzel

VisualEyes™ 505 gir ideelle forhold for observasjon av øyets bevegelser under spontan nystagmus-testing og positional testing inkludert Dix-Hallpike og Epleys manøver. VisualEyes kommer i ulike design; sidemontert, toppmontert eller frontmontert kamera.

Be om et tilbud

  • Frontmontert

Funksjoner og nedlastinger

  • Kamera i rommet muliggjør visning av pasientens posisjon og øyebevegelse samtidig 
  • USB-tilkobling eller firewire 
  • Analyserer spontannystagmus